Betrouwbaarheid

Alle ELFZ die via ELFZ.nl werken, zijn middels een selectieprocedure getoetst op hun kennis en ervaring in het doen van klusjes thuis.

Verder zijn de ELFZ allen in bezit van een een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Hiernaast vindt er bij alle ELFZ een controle plaats op het in bezit hebben van een officiële legitimatie. Tevens plaatsen wij op de profielenpagina de foto van elke ELF en geven we aan welke taal of talen zij spreken en of ze bijvoorbeeld goed met huisdieren kunnen omgaan en tot slot committeert elke ELF zich aan de gedragsregels van ELFZ dat wij continu opvolgen, waarbij correct en vriendelijk, behulpzaam gedrag naar de klant en alle andere inwoners van een woning voorop staan.

ELFZ ® - Klusjes in & om het huis! | Privacybeleid | Cookiebeleid | Algemene voorwaarden